KURIKULUM PONDOK PESANTREN

Kurikulum Pondok Pesantren merupakan kurikulum khas yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan agama dan bahasa santri SMPIT Insan Mubarak.

Kurikulum Pondok Pesantren:

  1.  Aqidah
  2. Nahwu
  3. Shorof
  4. Fiqh
  5. Hadits
  6. Imla’
  7. Khat Mahfudzat
  8. Insya’
  9. Sirah
  10. B. Arab
Program Unggulan:
         1. Program Takhassus 30 Juz
         2. Tasmi’ Al Qur’an
         3. Pengajian Kitab Kuning