SMP

Ust. Muhamad Amin, Lc.

SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat bagi kita semua. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat.

SMPIT Insan Mubarak didirikan untuk menciptakan siswa-siswi yang sehat dan kuat baik jasmani maupun rohani.  Generasi yang unggul tersebut , berusaha memadukan kurikulum yang integral dan menyenangkan.  Berdiri mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 hingga sekarang telah meluluskan 13 Angkatan.  Kepercayaan yang besar dari masyarakt ini menjadi amanah yang besar yang harus dijaga dengan meningkatkan mutu sekolah.

Kerjasamanya yang baik antara warga sekolah dan juga walisantri diharapkan mampu melahirkan generasi yang berakhlaq mulia, mencintai Al Qur’an dan cerdas dalam akademiknya. 

Wallahul muwafiq Ila Aqwaamittariq 

Wassalamualaikum Wr. Wb.

KOORDINATOR BIDANG

Siti Saroh, S.Ag.

Koordinator Bidang Kesiswaan

Khairulloh, S.Si.

Koordinator Bidang Kurikulum

Uu Maulana Abdul Haqq, S.Kom.

Koordinator Al Qur'an

Rina Andriani

Koordinator Bidang Keuangan

Muhammad Firman Faruq

Koordinator Sarpras & K3

GURU DAN KARYAWAN

Khaerul Umam, M.Pd.

Guru Bahasa Inggris

Nur Amalia, M.Pd.

Guru Biologi

Hermawan Permana, M.Pd.

Guru PAI

Pahrul Pahroni, S.Pd.

Guru PPKN

Selviani, S.Pd.

Guru Bahasa Indonesia

Karina Asri Wijayanti,S.S

Guru Bahasa Inggris

Sri Ermawati, S.Pd.

Guru Matematika

Ema Emiyati Akhirina, S.Pd.

Guru IPS